$left
$middle

Bondgårdslekplatsen brandskadad

Lekplatsen är delvis avstängd men beräknas vara återställd under sommaren 2022.

Bondgårdslekplatsen

Här kan du leka bonde mitt i Malmö! Ta hand om
djuren, ge dem gräs från ängen och vatten från
pumpen. I den spännande stora
lekladan kan du klättra, gunga och åka rutschkana.

Bondgårdslekplatsen

Lekplatsen är uppbyggd kring en "gårdsmiljö" med en stor lada och ett litet boningshus. Boningshuset har inga riktiga väggar för att vara anpassade till barnens lek och ge en överskådlig lekplats.

Klättring, balans och fart

I "ladan" finns det spännande klätterlek, balanslek och en rutschkana och en tillhörande gunga. Vid "boningshuset" har de lite mindre barnen en plats där det bland annat finns sandlåda och gungdjur. Huset kan stimulera till rollekar som affär och kök. Det finns också en liten klätterlek med tillhörande rutschkana.

På lekplatsen finns det också lekskulpturer i form av lantliga djur och en vattenpump som är öppen vår, sommar och höst. Här finns även en kompisgunga, med plats för flera barn.

Lekplatsen ligger i anslutning till Videdalsparken

Parken runtom lekplatsen har utformats med minigärden, fägata och fruktträd. För att inspirera till spontan lek och små upptäcktsfärder har tåliga buskar och träd planterats som en lekskog.

Videdalsparken ligger på den mark som tidigare tillhörde gården Videdal och temat anknyter på så vis till stadsdelens historia.

Invigning och förnyelse

Lekplatsen invigdes 2006 och förnyades våren 2016.

sv