$left
$middle

Bondgårdslekplatsen

Här kan du leka bonde mitt i Malmö! Ta hand om djuren, ge dem gräs från ängen och vatten från pumpen. I den spännande stora lekladan kan du klättra och åka rutschkana.

Lekmiljöer

På lekplatsen finns en stor lada för spännande klätterlek, balanslek och en rutschkana. För de lite yngre barnen finns ett mindre klättertorn och en rutsch. Inne på gården har du möjlighet att hälsa på tuppen och grisen som bökar runt på gårdsplanen. Där kan du sedan gå in i ”boningshuset” utan väggar som kan stimulera till rollekar som affär och kök.

På lekplatsen finns också lekskulpturer i form av lantliga djur och en vattenpump som är öppen vår, sommar och höst. Här finns även en gunga för både små och stora.

När du behöver vila så finns bord, stolar och en hammock att koppla av i.

Lekplatsen ligger i anslutning till Videdalsparken

Parken runt lekplatsen har utformats med minigärden, fägata och fruktträd. För att inspirera till spontan lek och små upptäcktsfärder har tåliga buskar och träd planterats som en lekskog.

Videdalsparken ligger på den mark som tidigare tillhörde gården Videdal och temat anknyter på så vis till stadsdelens historia.

Invigning och förnyelse

Lekplatsen invigdes 2006 och förnyades hösten 2021.

Kontakta oss

sv