$left
$middle

Hyllie vattenpark

Nedanför vattentornet intill Hyllie station finns en annorlunda park. Där kan besökare experimentera, lära sig mer om vattnets egenskaper och samtidigt njuta av lugnet i det gröna.

Vattenparken är ett viktigt och unikt inslag i Hyllie centrum och fungerar som Hyllies egen lärorika oas. Parken är en attraktion för hela Malmö, en vattenpedagogisk plats och ett spännande utflyktsmål för skolor och verksamheter. Här kan stora och små utforska vattnet och fundera över dess unika egenskaper genom olika stationer och aktiviteter.

En park i många olika skepnader

Hyllie vattenpark bjuder in till flera rum där lummiga dungar, fontäner och ljuskonst möts i olika delar av parken. I väster gränsar parken till Malmö Arena och i hörnet där parken gränsar mot Hyllie stationstorg finner du huvudentrén.

Parkendelen norr om järnvägsspåren är mer urban med fontäner och hårdgjorda ytor, men även skogsdungar och gröna kullar. Söder om spårområdet blir parken mer naturlik och ska dessutom användas för dagvatten hantering.

När mörkret faller byter Vattenparken skepnad. Interesseveckande ljussättning gör att platsen förvandlas till en sagoskog. Vacker ljus på olika objekt i parken skapar en trygg plats, även under dygnets mörka timmar.

130 körsbärsträd donerade av Malmöbor

Bland de gröna kullarna och körsbärsträden i parkens norra del finns plats att slå sig ner för picknick eller en stunds vila. På våren blommar de cirka 130 körsbärsträden sagolikt i flera rosa nyanser. Träden som finns i många olika sorter har Malmöbor kunnat donera till minne av något de tycker om. På muren intill finns skyltar med alla personliga hälsningar som träddonatorerna har skrivit.

Malmöskolor som medskapare

På flera av Hyllie Vattenparks murar finns fina dekorationer av mosaik. Tillsammans med skolelever, från de närliggande skolorna Kroksbäcksskolan, Holmaskolan och Kulladalsskolan har konstnärerna Anna Viklund och Anna-Klara Åhrén gjort mosaiken. Här har de som bor och verkar runt parken fått göra avtryck och skapat något unikt för alla dess besökare.

Hyllie Vattenpark ett samarbetsprojekt

VA Syd och Malmö stads har gemensamt utvecklat konceptet för vattenparken. Målet under utvecklingen var en park där barn kan lära sig mer om vatten men som samtidigt fungerade som ett grönt rum i staden. Parken stod färdig i maj 2015.

Kontakta oss

sv