$left
$middle

Öresundslekplatsen

Öresundslekplatsen vid Ribban är en lekplats som ligger precis vid havet. Här kan både barn och vuxna leka i ett vågigt landskap med vad som annars finns under ytan i sundet.

  • Tillgänglig gunga
  • Offentlig toalett

En stenbit vaktar sina ägg och blåmusslor filtrerar havsvattnet i ett strömt tånglandskap. På land finns en stor hamnkran och en ”glasskiosk” som aldrig har stängt.

Den har både stora sandytor men också mer tillgängliga lekytor i gummi, asfalt och grus och gott om sittplatser. Lekplatsen ramas in av låga gräskullar och får nya planteringar med tåliga buskar och träd.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv