$left
$middle

Väktare sätts in mot lekplatsbränder

Med anledning av de bränder som anlagts på Malmös lekplatser runtom i staden har Malmö stad köpt in extra bevakning av lekplatserna, utöver den ordinarie tillsyn som sker.

Öresundslekplatsen

Öresundslekplatsen vid Ribban är som en liten stad vid havet där barn och vuxna kan leka i ett vågigt landskap med vad som annars finns under ytan i sundet.

Öresundslekplatsen

Foto: Michael Palmgren

  • Tillgänglig gunga
  • Offentlig toalett

En stenbit vaktar sina ägg och blåmusslor filtrerar havsvattnet i ett strömt tånglandskap. På land finns en stor hamnkran och en ”glasskiosk” som aldrig har stängt.

Den har både stora sandytor men också mer tillgängliga lekytor i gummi, asfalt och grus och gott om sittplatser. Lekplatsen ramas in av låga gräskullar och får nya planteringar med tåliga buskar och träd.