$left
$middle

Välkommen till Sverige

Under krigsslutet 1945 förvandlades Malmö museum från ett offentligt museum till en flyktingförläggning för de kvinnor och män som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion De vita bussarna.

  • Slottsholmen
  • Malmöhistoria

I utställningen Välkommen till Sverige kan du se en av de bevarade vita bussarna som visas framför slottet Malmöhus. Du kan också besöka utställning som belyser museet som flyktingförläggning. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till.

Den vita bussen står i en glasmonter utanför entrén till slottet.

Den vita bussen

I slutskedet av andra världskriget fick Röda Korset i uppdrag att genomföra en aktion där människor räddades ur nazisternas fångläger. Den 8 mars 1945 var Röda Korset redo med en expedition som utgjordes av 250 personer, 75 fordon varav 36 bussar. Bussarna målades vita med röda kors på. På grund av detta har aktionen blivit känd som ”De vita bussarna”. En av dessa bussar finns bevarad på Malmö museum och står utanför entrén till Slottsholmen.

Fördjupningsmaterial om Vita bussarna

Till utställningen finns ett stort fördjupningsmaterial att ta del av. I det hittar du berättelser från överlevande och hjälparbetare, körjournaler från de som körde de vita bussarna, krigsdagböcker, tidningsartiklar samt litteratur- och filmtips.

Personforskning

Söker du uppgifter om en person/anhörig som kom med Röda korsets vitabussaktion? Uppgifter om personer som kom till Sverige finns bevarade i olika myndighets- och föreningsarkiv.

Vår bild av Förintelsen

Vår bild av Förintelsen är ett filmprojekt som visas som en del av utställningen Välkommen till Sverige. Vår bild av Förintelsen innehåller flera kortfilmer gjorda av elever från S:t Petri gymnasieskola.

Välkommen till Sverige hittar du på Slottsholmen.

Utställningen nås endast via trappor.

Kontakta oss

sv