$left
$middle

Intryck - Linné, vetenskapen och det tryckta ordet

Mindre utställning om Linné och hans roll i den europeiska vetenskapen.

Utställningen visar bland annat delar av Malmö museum samling av naturhistoria och Linnélitteratur. Några böcker har digitaliserats och besökaren kan själv "bläddra" i dem. Intryck ger glimtar av 1700-talets sinnlighet och snusförnuft, kunskapstörst och ordnande, men framför allt den förundran man då kände inför Naturen.

Intryck - Linné, vetenskapen och det tryckta ordet hittar du på Teknikens och Sjöfartens hus.

Gå förbi entrédisken och ta höger in i utställningen Muskler och motorer, en trappa upp. Hiss lite längre in i lokalen.

Kontakta oss

sv