$left
$middle

Sexus – en utställning om biologiskt kön

Varför finns det olika kön? Hur bestäms kön? Och hur många kön finns det egentligen? Detta och mycket annat tas upp i Malmö museums utställning om biologiskt kön.

Foto © Andreas Nilsson/Malmö museum.

  • 28 juni 2021 – tillsvidare
  • Slottsholmen

Vad är kön? Frågan har flera svar. Kön kan beskrivas ur olika perspektiv:

  • juridiskt
  • socialt
  • biologiskt.

Det juridiska könet är det som anges av M:et eller F:et i våra pass eller av den näst sista siffran i våra personnummer. Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett av två juridiska kön. Vissa länder har fler än två juridiska kön. Den sociala aspekten av kön delas ibland upp i könsidentitet och könsuttryck. Könsidentiteten handlar om ditt självupplevda kön, det vill säga hur du själv känner dig. Könsuttryck beskriver hur en person uttrycker sitt kön, till exempel genom klädval, frisyr och kroppspråk.

I denna utställning har vi fördjupat oss i den biologiska aspekten av begreppet kön. Vad menar en biolog med ordet? Varför finns det överhuvudtaget biologiskt kön? Har alla organismer kön? Hur många biologiska kön finns det egentligen?

Visste ni att?

  • Det finns två sorters varanarter som förökat sig könslöst i fångenskap.
  • Vissa krokodilers kön bestäms utifrån vilken temperatur den är i.
  • Den dominanta clownfiskhanen byter kön till hona när honan inte längre finns.
Foto av en clownfisk som simmar i en anemon.

Clownfisk – den dominanta hanen byter kön till hona när honan inte längre finns. Nemo hade aldrig blivit utan mamma!

Sexus visas på Slottsholmen, en trappa upp, till vänster.

Kontakta oss

sv