$left
$middle

Slottets kungsvåning

Slottets hjärta är den så kallade kungsvåningen. Den består av stora festsalen, kungens dagligrum och kungens kammare.

Stora festsalen på slottet

Stora festsalen.

  • Slottet
  • Malmöhistoria

Mellan festsalen och dagligrummet ligger förstugan. Förr var detta den egentliga ingången till kungsvåningen, som då bara kunde nås från borggården. I förstugan finns en stor eldstad i vilken maten, som lagades i kökshuset på gården, kunde värmas före serveringen. Dessutom fanns här alltid vakter för att skydda kungen och drottningen när de befann sig på slottet.

Stora festsalen. Foto: Matso Pamucina / Malmö Museer.

Stora festsalen

Vi vet inte hur festsalen såg ut under renässansen, eftersom rummet har genomgått stora förändringar under de gångna seklen. Med all säkerhet var väggarna dekorerade, antingen med väggmålningar, träpanel eller gobelänger. Ingenting av det ursprungliga möblemanget finns bevarat. De renässansmöbler som smyckar rummet nu är inköpta under 1900-talet efter att slottet hade blivit museum.

Frustugan

Under renässansen fanns det en mellanvägg som delade festsalen och den så kallade frustugan. Frustugan var drottningens sovgemak med egen toalett, eldstad och en förrådsnisch, där drottningens kläder förvarades.

Kungens dagligrum

Kungens dagligrum var det rum där kungen tog emot sina besökare. Säkerligen hade han en skrivare hos sig, som förde anteckningar och en del tjänstefolk och vakter.

Kungens kammare

Det sista rummet på höger sida om förstugan är kungens kammare. Härinne sov kungen, förmodligen i en stor, upphöjd säng mitt i rummet, omgiven av sina närmaste betjänter, alltid redo att uppfylla minsta lilla önskemål kungen yttrade. Annars var det bara utvalda personer i hans entourage som fick komma in här.

Salarna hittar du i Malmöhus slottSlottsholmen.

Kontakta oss

sv