$left
$middle

På kungens order

Den 1 mars 2008 var det precis 350 år sedan slottet Malmöhus övergick i svensk ägo. En utställning om 1600-talets skånska krig.

  • Slottet
  • Malmöhistoria

Den 1 mars 2008 var det precis 350 år sedan slottet Malmöhus övergick i svensk ägo. Detta efter att Sverige segrat i kriget mot Danmark och fått makten över Skåne. I slottets nordvästra kanontorn berättas historien om hur det gick till och hur det påverkade människorna som bodde här på 1600-talet.

Hur förde man krig och hur försvarade man sig? Hur fungerade ett kanontorn när det var allvar? Att byta land, var det så farligt egentligen? Viktigast var nog att få leva i fred. Det vi kallar nationalkänsla var inte uppfunnet än. Vem som var kung kunde väl kvitta, i vardagen var man främst bonde, borgare, präst eller adelsman, ansvarig inför Gud och sina gelikar.

Övergången till Sverige innebar till en början inte några stora förändringar för skåningarna. Visserligen fick man en annan kung men hade kvar samma lagar och samma kyrka. Och för en kort tid var det fred!

Fler krig följde men Skåne förblev svenskt och blev med tiden en integrerad del av Sverige. Hade det kunnat gå annorlunda? Kunde Skåne ha blivit en separatistisk oroshärd in i vår egen tid?

På kungens order visas på Slottet, i den äldre delen av Malmöhus slott.

Kontakta oss

Utställningen kan endast nås via trappor.

sv