$left
$middle

Makt över människor

Om slottet Malmöhus historia de senaste tre hundra åren - en utställning som berör.

  • Slottet
  • Malmöhistoria

Makt över människor skildrar slottet Malmöhus historia de senaste tre hundra åren. Den ger kunskap om Malmöhus och dess roll i historien, men vill också beröra.

600 års historia

Slottets 600-åriga historia, från Erik af Pommerns 1400-tals kastell till våra dagars museum, är dramatisk och mångfacetterad. Livsöden och händelser har passerat. En del nästan obemärkt, andra med buller och brak. Men en sak har alltid varit detsamma. Malmöhus är en plats som alltid varit bevakad. Den "vanlige" medborgaren har inte haft tillträde hur som helst. Även idag bevakas museet av vakter och kameror.

Foto: Marcus Marcusson / Malmö museum.

Lyfter fram människorna utan makt

I alla tider har slottet varit en plats där makt koncentrerats. Såväl ekonomisk, kunglig, juridisk, dömande och exekutiv makt som makt över smak och kulturarv. I maktens kölvatten följer maktlöshet för dem som befinner sig på den andra sidan. Utställningen lyfter framförallt fram människor som var/är utan makt.

Både ljusa och mörka historier

Besökaren möter mörka, förtvivlade historier men också några ljusa:

  • Från sorg som följde i pestens spår vid 1700-talets början, till avgrund och förtvivlan i arrestlokaler på fästningen i väntan på avrättning.
  • Fästningens förfall.
  • Berättelser om fångar och deras livsöden, deras brott och umbärande i fängelset. Straff och förnedring.
  • Berättelser från bostadsbristens Malmö på 1920-talet och livet i nödbostäder på Malmöhus.

Makt över människor visas på Slottet, i den äldre delen av Malmöhus slott.

Slottet

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö

Utställningen nås endast via trappor.

sv