$left
$middle

Rädda regnskogen

Våra regnskogar är några av de mest spännande områdena på jorden och är helt avgörande för den biologiska mångfalden på vår planet. De senaste 100 åren har hälften av jordens regnskog försvunnit. Miniutställning från WWF.

Apa klättrar i ett träd i regnskog.

Foto: Karine Aigner / WWF-US.

  • Slottsholmen
  • Tills vidare

Våra regnskogar är några av de mest spännande områdena på jorden. De är hem för gigantiska träd, färgglada fåglar och en enorm variation av fascinerande djur och insekter. Här finns faktiskt hälften av världens alla landlevande arter – trots att regnskogarna endast täcker cirka 7 procent av planetens landyta! ​

Regnskogen är helt avgörande för den biologiska mångfalden på vår planet. Men det är inte bara djur och växter som är beroende av att regnskogen bevaras - även vi människor är beroende av levande skogar. De förser oss med mat, mediciner och rent vatten och de är en nyckel för att bromsa klimatförändringarna genom att lagra och binda kol.

Träd i regnskog.

Foto: Neil Ever Osborne / WWF-US.

Hälften har försvunnit på 100 år

De senaste 100 åren har det dock skett en stor förändring: hälften av jordens regnskog har försvunnit. Regnskogen förstörs i en oroväckande snabb takt. Hoten är många, och det största hotet är avskogning, ofta orsakat av industriella plantager och betesmark.

Det är möjligt att rädda regnskogen - om vi agerar nu!

Vi måste stoppa avskogningen av våra regnskogar för att kunna lyckas med att bevara världens biologiska mångfald, stoppa den snabba artförlusten och bekämpa klimatförändringarna. Skyddar vi skogen skyddar vi inte bara dess invånare, utan även oss själva!

Träd i regnskog.

Foto: Gerald S Cubitt / WWF.

Detta kan du göra för världens regnskogar

Vår livsstil påverkar livet på jorden på olika sätt, både nära oss och långt borta. Du kan göra skillnad genom maten du äter, vad du konsumerar och hur du reser.

  • Välj mat som gör skillnad
  • Handla hållbart
  • Blir en ekoturist
  • Stöd WWFs arbete för regnskogen

Malmö museum samarbetar med WWF

Malmö Museer har sedan mars 2020 ett samarbete med Världsnaturfonden (WWF). WWF arbetar bland annat med projekt för bevarande och en hållbar framtid. Målet med samarbetet är att få museets besökare att engagera sig i bevarande och naturvårdsfrågor. Ambitionen är att presentera två-tre WWF-utställningar per år i Akvariet på Slottholmen.

Rädda regnskogen kommer att visas på Slottsholmen, en trappa ner, i Akvariet.

Kontakta oss

sv