$left
$middle

Välkommen till Sverige

Välkommen till Sverige är en utställning om människor på flykt. Nu kan du boka en digital version av utställningen.

Den digitalt distribuerade utställningen är kostnadsfri och består av tre delar:

  • Film
  • Pedagogisk vägledning
  • Tryckt utställningsmaterial

Det du som utställare behöver är en plats, en projektor eller skärm, och en vilja att lyfta frågan om dagens flyktingsituation.

Beställ utställningen genom att fylla i formuläret nedan!


Specificering av användningsområde. Beskriv kortfattat hur du som mottagare planerar att visa utställningen och för vilka målgrupper:
Jag förbinder mig härmed att Välkommen till Sverige endast visas i ett icke-kommersiellt sammanhang. Det är ej tillåtet att ta entréavgifter, sälja utställningen vidare eller sprida filmmaterialet till tredje part. * (obligatorisk)

När du skickar din beställning lagras personuppgifterna i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, gå in på malmo.se/personuppgifter * (obligatorisk)

Utställningen skickas digitalt via verktyget FileMail inom tre arbetsdagar.

Kontakta oss

sv