$left
$middle

Resa i Sovjet 1967

Fotoutställning. Georg Oddner reste till Sovjetunionen mitt under det kalla kriget för att skildra ett land 50 år efter den ryska revolutionen. 

I tre månader reste Georg Oddner genom en totalitär stat, tätt följd av övervakare i statens tjänst. Hans bilder är trots det nyfikna och nära när han möter människor i deras vardag i det enorma landet som till stora delar var otillgängligt och okänt för utlänningar.

Georg Oddners konstnärskap präglades starkt av empati för den enskilda individen och av en drivkraft att skapa relationer till de främlingar han önskade fånga med sin kamera.

Utställningen Resa i Sovjet 1967 är ett urval av bilder från ett uppdrag till tidningen Vi som publicerades i Nr 40, 39/9 1967.

Kontakta oss

Merja Diaz

Titel:
Museiintendent
Mobiltelefon:
0708-244454
sv