$left
$middle

Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur

Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur finns nu som digitalt distribuerad utställning! Den lämpar sig för bibliotek, skolor och andra publika miljöer.

Foto: Nelly Hercberg / Malmö Museum.

Utställningen är framtagen av Malmö Museum och handlar om jordens urtid fram till nutid med Skåne i centrum – en resa på 4,6 miljarder år!

För 200 miljoner år sedan vandrade till exempel den skräckinjagande dilophosaurusen omkring här i Skåne. Det var en 6 meter lång rovdinosaurie som gick på två ben och hade käften fylld med vassa tänder. Fossila fynd från urtidsdjur görs med jämna mellanrum i Skåne. Här har spår från jättelika havsmonster, flygödlor och mammutar gjorts.

Under årmiljonerna har klimatet förändrats åtskilliga gånger och därmed påverkat förutsättningarna för livet. Under tidsperioden jura, för ca 150 miljoner år sedan var det tropisk värme här men för 20 000 år sedan låg inlandsisen kilometertjock över norra halvklotet. Människan har bara existerat en bråkdel av denna tidsrymd.

Vill du visa utställningen? Så här gör du!

  1. Fyll i beställningsformuläret nedan.
  2. När vi mottagit beställningen skickar vi utställningen till din mailadress via filöverföringsprogrammet Filemail Pro. Snabbt och enkelt!
  3. Nu kan du själv skriva ut utställningens olika delar eller anlita ett tryckeri som printar utställningen åt dig.
  4. Arrangera utställningen i din lokal efter dina förutsättningar.
  5. Glöm inte att i anslutning till utställningen sätta upp tacklistan för bildrättigheter.

Vi skickar utställningen kostnadsfritt till dig men det är du som utställare som står för eventuella tryckkostnader och andra lokala omkostnader du kan ha. Lycka till!


Specificering av användningsområde. Beskriv kortfattat hur du som mottagare planerar att visa utställningen och för vilka målgrupper:
Jag förbinder mig härmed att Skånska dinosaurier endast visas i ett icke-kommersiellt sammanhang. Det är ej tillåtet att ta entréavgifter, sälja utställningen vidare eller sprida filmmaterialet till tredje part. * (obligatorisk)

När du skickar din beställning lagras personuppgifterna i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du veta mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, gå in på malmo.se/personuppgifter * (obligatorisk)

Utställningen skickas digitalt via verktyget FileMail inom tre arbetsdagar.

Kontakta oss

sv