Öppna Malmö

Öppna Malmö är ett samlingsnamn för en rad aktiviteter med ett gemensamt syfte: alla i Malmö ska kunna vara stolta över sin bakgrund och identitet – och leva i staden som jämlikar.

Vision 2050 – 22 november 2022

Öppna Malmö Vision 2050 samlar unga i staden för att skapa och visualisera nya visioner om ett framtida Malmö där alla kan bo och leva som jämlikar – fritt från segregation, rasism och diskriminering.

Aktuellt och nyheter

Konst och visioner av unga vill inspirera till engagemang för framtiden

2050 är Malmö fritt från våld. Då är alla i staden med och fattar beslut och alla barn känner framtidstro. Kultur är en självklar del av staden och Malmö är klimatpositivt. Så sammanfattas framtiden av de unga som skapat utställningen Öppna Malmö Vision 2050 som pågår under vintern och vill inspirera till engagemang och framtidstro.

Öppna Malmö Vision 2050 – porträtt av Bastian

Bastian är med och tar fram framtidsvisioner för hur Malmö kan se ut 2050. Visionerna ska gestaltas konstnärligt av elever från Östra Grevie Folkhögskola och ställas ut runt om i Malmö för att inspirera och skapa framtidstro hos stadens invånare och beslutsfattare. Hur ser din drömstad ut 2050?

Kontaktinformation och länkar

sv