$left
$middle

Temastigar

I skogen finns roliga temastigar som passar barn i olika åldrar. Välj mellan Hitta Vilsestigen, Mattestigen, Ordstigen och Sagostigen.

Hitta Vilse-stigen

På Hitta Vilse-stigen får man lära sig vad man ska göra om någon kommer bort. Barnen får lära sig Vilses tre regler: stanna på en plats, se till att synas och höras och håll dig varm.

Stigen, som är 900 meter lång, startar vid skogsområdet intill Dansbanestigen och följer sedan motionsspåret fram till bäcken där den viker av in till höger och så småningom leder fram till skogslekplatsen.

Stigen är markerad med åtta skyltar som berättar hur man ska göra om man gått vilse i skogen.

Hitta Vilse-stigen är ett samarbete med Civilförsvarsförbundet som också arrangerar kurser i friluftssäkerhet.

Mattestigen

Slingan är ett perfekt sätt att kombinera naturupplevelser med matematiska funderingar. Uppgifterna vid de olika stationerna 1-15 är baserade på sex matematiska aktiviteter:

 • Räkna
 • Mäta
 • Lokalisera
 • Designa/konstruera
 • Förklara
 • Leka.

Dessa aktiviteter utgör den matematiska grunden i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Förslag till förberedelsearbete i skolan

Visa bildspel eller bilder på slinga 1 och/eller slinga 2 med de olika stationerna. Arbeta med begreppen som är specifika för de olika stationerna. Har eleverna frågor i samband med genomgången - förklara.

Mattestigen och dess olika begrepp

Material inför besöket på Mattestigen

Ta med pennor, papper och skrivunderlägg (t ex pappskivor). Det går också bra med skrivhäften. Ta gärna med en kamera. Varje elev kan ha ett snöre som är en meter med sig. Det är bra att ha för jämförelse i skogen. Ett längre måttband – exempelvis rullband kan också vara bra att ha med.

Vandring och genomförande av uppgifterna:
Det är en fördel att gå i mindre grupper med de yngre eleverna. Det är också bra om det finns en vuxen i varje grupp. Om eleverna går själva i grupper, bestäm då en plats där ni ska ses när ni är klara. Det tar minst en timme att gå slinga 1 respektive 2 på Mattestigen om ni ska hinna med att undersöka, rita och skriva. Ta god tid på er vid de olika stationerna. Notera elevernas egna reflektioner på uppgifterna. Rita bild, skissa och fotografera!

Förslag till efterarbete i skolan:
 • Visa bildspel/bilder från arbetet i skogen. Låt eleverna förklara och berätta om vad de upplevt/lärt sig.
 • Arbeta vidare med de olika begreppen inom matematiken.

Hitta hit

Slingorna hittas lättast från Kejsarvägens P-plats.

 • Från friluftsgården är det enklast att gå via Slottsstigen ut på Skogsvägen/Kejsarstigen.
 • Gå Slottsstigen rakt fram med slottet till höger, ut genom grinden som leder ut till Kejsarstigen.
 • Fortsätt ca 100 m, sväng till vänster. Snart ser du det nya vindskyddet, där Mattestigen börjar.

Ordstigen

Ordstigen är en temastig som förankrar ord med verkliga upplevelser runt Torup slottspark.

Ordstigen består av ett antal skyltar med olika ord. Orden är kopplade till syn- och sinnesintryck i skyltens närhet.

Ordstigen passar barn i sen förskoleålder och tidig skolålder och nyanlända barn, ungdomar och vuxna.

Slingan är ca 1,5 km och finns runt slottsparken.

Tips på hur du som pedagog kan arbeta med Ordstigen

Sagostigen

Sagostigen är en temastig som passar förskolebarn och skolans lägsta årskurser. Vi får i sagoform lära oss mer om Allemansrätten och höra om allt man får och inte får göra i skogen.

I sagan träffar vi flera olika djur och växter som finns i området. Bokskogens eget väsen, Vis Varsam, dyker också upp och hjälper till när det behövs. Här får barnen till exempel möta ett rådjur som drömmer om att bli cykelprinsessa, en operasjungande uggla och en frusen groda.

Stigen är 600 meter lång och finns i skogsområdet intill Dansbanestigen.

Kontakta oss

Torups friluftsgård

Telefon:
040-34 28 00
Besöksadress:
Torupsvägen 488
sv