$left
$middle
Stadsvy över Malmö stad taget från ett flygplan

Aktivitetskatalogen Malmö

Aktivitetskatalogen i Malmö arbetar för att främja psykisk hälsa. Här samlar vi aktiviteter som erbjuds dels av Malmö stad, dels av idéburna organisationer riktade mot personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Aktivitetskatalogen i Malmö är en levande digital plattform som uppdateras allt eftersom föreningar tillkommer och aktiviteterna utökas.

Välkommen!

Kalendarium

I vår kalender hittar du en stor mängd aktiviteter som handlar om allt från friskvård och frågesport, till självhjälpsgrupper och teaterföreställningar. Det är aktiviteter som arrangeras av både Malmö stad och av de föreningar vi samarbetar med. Alla aktiviteter är gratis om inget annat anges.

Varmt välkommen till oss!

Föreningar och verksamheter

Här samlar vi alla de föreningar som samarbetar med Aktivitetskatalogen Malmö.

Aktivitetskatalogen ligger under Malmö stad och alla föreningar som vi samarbetar med arbetar utifrån ifrån Malmö stads värdegrund.

Kontakta oss

Om du vill att din förenings aktiviteter ska finnas med i katalogen, eller om du har frågor om eller synpunkter, är du välkommen att kontakta oss!

Stöd till anhöriga

När du som hjälper också behöver stöd.

Kontaktinformation och länkar

sv