Nytt studielån för alla som får lån från 2022

För er som kommit in på en utbildning under hösten så börjar det nu bli dags att söka studiemedel! Vi passar även på att påminna om att sedan den 1 januari 2022 så är åldersgränsen för studiemedel höjd till 60år!

Med det nya studielånet är det lättare att studera högre upp i åldrarna då åldersgränsen för att få studiemedel flyttats till 60 år. Även åldersgränsen för när lånet ska vara färdigbetalt till CSN har höjts. Vid utgången av det år du fyller 64 år ska lånet vara färdigbetalt.

 

sv
sv