Stöd till gravida med missbruk

Om du är gravid och har någon sorts beroendeproblematik kan du få extra stöd av Ambulatoriet. Verksamheten är till för dig som behöver stöd för att klara din graviditet alkohol- och drogfri. Ambulatoriet kan även finnas med som stöd upp till att barnet är två år.

Det krävs ingen biståndsansökan för att få hjälp. Kontakta oss gärna för vidare information eller rådgivning.

Du kan delta i en föräldragrupp under graviditeten och när barnet är fött. Under graviditeten har du möjlighet till tät kontakt med en specialutbildad barnmorska. Även den blivande pappan involveras i kontakten.

För mammor och barn arrangeras babycafé en eftermiddag i veckan.

Så arbetar Ambulatoriet

I ambulatoriegruppen finns barnmorska, socialarbetare, sjuksköterska från barnhälsovården respektive beroendecentrum, barnläkare, beroendeläkare, kurator och barnhälsovårdspsykolog.

Ambulatoriet erbjuder

  • avgiftning och stöd till drogfrihet
  • stödkontakt i öppenvården eller plats på behandlingshem
  • kontakt med läkare
  • uppföljningskontakt med socialtjänst och barnavårdscentral
  • abortsamtal
  • preventivmedel.