$left
$middle

Seniorboende och trygghetsboende för äldre

Seniorboende är för dig som är över 55 år och trygghetsboende för dig som är 70 år eller äldre. Du ansöker om boende hos Boplats Syd.

Seniorboende

Seniorboende är en boendeform för dig som

  • är 55 år eller äldre utan barn hemma
  • vill engagera dig i ditt boende och söka gemenskap med dina grannar.

Lägenheterna är vanliga lägenheter utan anpassning och förmedlas efter kötid och inte behov.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform för dig som

  • är 70 år eller äldre
  • har en känsla av otrygghet
  • är i behov av serviceinsatser från hemtjänsten.

Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och det finns gemensamhetsutrymmen för måltider och samvaro med grannar. Det finns även personal som bemannar trygghetsboendet vissa tider under dagen för att skapa kontakt med de boende. Lägenheterna förmedlas efter kötid och inte behov.

Ansök om lägenhet på seniorboende eller trygghetsboende

Boplats Syd informerar om och förmedlar lägenheter till ett flertal seniorboenden och trygghetsboenden. Ansökan kan även göras direkt hos de fastighetsägare som inte är anslutna till Boplats Syd.

sv