$left
$middle

Socialarbetare för ungdomar

Socialarbetare för ungdomar jobbar för att öka tryggheten och minska ungdomskriminaliteten i Malmö.

Socialarbetare för ungdomar

Kanske behöver du som ung någon vuxen att prata med? Det kan gälla till exempel skolan, framtidsdrömmar, kärlek, hur du har det hemma, utanförskap, brott eller oro.

Tillsammans kan vi hjälpa dig att hitta dina egna lösningar och prata om de resurser som finns hos dig själv och runt omkring dig. Vi samarbetar med andra som arbetar med ungdomar och kan därför hjälpa dig i kontakten med dem om det behövs.

Du som förälder kan vända dig till Socialarbetare för ungdomar om du av någon anledning är orolig för din ungdom när denne vistas utomhus på kvällar. Får du reda på att det är något ungdomsarrangemang som du tycker vi borde närvara vid så är vi tacksamma för sådana tips.

Precis som alla andra som arbetar med ungdomar har vi tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det innebär att vi är skyldiga att kontakta socialtjänsten om vi får reda på att någon far illa.

Var och hur arbetar Socialarbetare för ungdomar?

Vi arbetar utomhus på platser där ungdomar befinner sig, runt omkring hela Malmö stad. Vi är ute nästan alla kvällar, nätter och helger. Du kan se vart vi befinner oss genom att följa oss på instagram.

sv