$left
$middle

Uppdaterad 18 december 2020

18 december 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Regler

Regelverket för förskola och pedagogisk omsorg som bedrivs i Malmö, gäller både för kommunal och fristående verksamhet.

Reglerna grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800) och läroplanen för förskolan (SKOLFS 1998:16, Lpfö reviderad 2010).

Verksamheterna bedrivs i form av förskola, annan pedagogisk verksamhet samt allmän förskola (för barn från och med höstterminen det år de fyller tre år)

I reglerna används begreppen förskola, pedagogisk omsorg samt förskoleverksamhet. Begreppet förskoleverksamhet avser både förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Enligt beslut i förskolenämnden 2016-02-03.
Ärendenummer FSKF-2015-7898.