$left
$middle

Om Ängslättskolan

Ängslättskolan är en F–6-skola med grundsärskola i Bunkeflostrand. I dag har vi cirka 580 elever. Skolans vision är att vara en hälsofrämjande skola. 

Grundsärskolan är indelad i grundsärskola mot ämnen med lokaler integrerade med grundskolan samt grundsärskola mot ämnesområde som finns på Broskolan.

Skolan arbetar med profilen "Hälsofrämjande skola" vilket bland annat innebär att den dagliga, fysiska aktiviteten sätts i centrum, Bunkeflomodellen.

Vi bedriver utvecklingsarbete tillsammans, både i arbetslagen och skolledningen, och alltid med eleven i centrum. Vi arbetar bl a med att anpassa lärmiljön i klassrummet för att varje elev ska kunna lära utifrån sina förutsättningar.

Alla elever och all personal på Ängslättskolan ska känna trygghet, glädje och trivsel och längta efter att komma hit varje dag.