Annebergsskolan

Bild på Annebergsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Annebergsskolan är en grundskola med cirka 400 elever i årskurserna F–6  och fem fritidshemsavdelningar. Vi är tillbaka på vår nya, fina skola sedan terminstart HT-20.

Pedagogerna på skolan arbetar i arbetslag. Vi har tre arbetslag på grundskolan, ett som arbetar med de yngsta eleverna F, ett som arbetar med åk 1-3, ett för åk 4-6. Fritidshemmet är integrerat i skolan.

Eleverna är indelade i klasser efter ålder och varje klass har en mentor som är ansvarig för kontakten med hemmet och utformningen av individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdöme


Det är beslutat att vi har stängdag den 12 maj 2021, då både skola och fritids är stängda.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2021-03-03 07:23