Annebergs fritidshem

På Annebergsskolans fritidshem arbetar fritidspedagog, förskollärare och barnskötare. På eftermiddagen äter man mellanmål och därefter finns tid till utevistelse, fri lek och gemensamma aktiviteter.

Pedagogisk inriktning

På Annebergsskolans fritidshem arbetar vi med språk, kulturfrågor och samarbetsövningar. 

Avdelning Opalen, FSK, 0708-73 51 64

Avdelning Rubinen, Åk 1, 0708-50 77 82

Avdelning Smaragden , Åk 2, 0721-89 94 65

Avdelning Diamanten, Åk 3, 0733-80 12 53

Avdelning Safiren, Åk 4-6, 0766-33 38 94

Senast ändrad: