$left
$middle

Om Apelgårdsskolan

Apelgårdsskolan är en skola som gör skillnad. Tillsammans! Alltid med varje elevs lärande i fokus!
Detta är vår vision. Vi tror på att vi tillsammans är starka. Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans ger vi våra elever förutsättningarna att nå sina mål.

Med inriktningen en skola i världen får våra elever möjlighet att samverka med elever i andra länder. Detta gör vi genom eTwinning och Erasmus+-projekt. Vi tror på riktiga mottagare och samarbeten.
Vi förändrar världen tillsammans.

Språkutvecklande ämnesundervisning, translanguaging, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är prioriterade utvecklingsområden. Hos oss är digitalisering en naturlig del i undervisningen. Lärarna har god kunskap om att arbeta med elever som har Svenska som andraspråk och arbete med elevinflytande och elevdelaktighet.

Apelgårdsskolan är en Rättighetsbaserad skola. Det innebär att grund­principerna i barnkonven­tionen blir vägledande för de beslut som tas på skolan och i samspelet mellan elever, lärare och andra personer som arbetar i skolans närhet.

Vi är en Grön Flagg-skola. Alla elever och personal har arbetat med tre priorierade områden för att bli certifierade. Med fokus på skräp och avfall har eleverna gjort avfallskärl i träslöjden och haft skräpplockardagar. Kommunikation och synliggörandet av hållbarhetsarbetet har bland annat skett via Instagram och informationstavlor på skolan. Som en skola i världen har vi upprättade samarbeten med skolor i USA, Danmark och på Island.

Allaktivitetshuset erbjuder gratis fritidsaktiviteter efter skoltid för unga på Apelgårdsskolan. Kill- och tjejgrupper träffas där de till exempel spelar spel och lagar mat. Alla aktivitet är gratis men anmälan krävs.

Apelgårdsskolan är vackert belägen i nordvästra delen av Rosengård i nära anslutning till mycket fina grönområden. De äldsta delarna
av skolan byggdes i slutet av 1960-talet och den senaste tillbyggnaden blev klar 2004. Skolan är fördelad på tre byggnader och har en stor och rymlig skolgård.

Kontakta oss

 • Apelgårdsskolan 7–9

  • Telefon:  040-34 66 95
  • Postadress: 
   Sjöblads väg 4
   213 70
     Malmö
  • Besöksadress:  Sjöblads väg 4
sv