$left
$middle

Fritidshem Bergaskolan

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem.

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.

Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. I Malmö finns fritidshem i både enskild och kommunal regi.

Vem har rätt till plats i fritidshem?

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Rätt till plats på fritidshem kan också finnas för den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation.

Information och ansökan om plats på fritidshem

Fritidshem på Bergaskolan 

Cirka 290 barn är inskrivna på fritidshemmet fördelade på 4 avdelningar.

  • Pandan - F-klass
  • Leoparden - årskurs 1
  • Björnen - årskurs 2
  • Lek & Skoj - årskurs 3-6

Under loven kan avdelningarna vara sammanslagna. Våra mål är gemensamma med skolans. Vi lägger stor vikt vid utevistelse och lek, samt att tillgodose barnens fantasi och kreativitet. Personal som arbetar på fritidshemmet är fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare, barnskötare och  resurspersonal.

Kontakt

Pandan: 0721 - 83 98 26
Leoparden: 0709 - 66 65 72
Björnen: 0708 - 49 78 11
Lek & Skoj: 0709 - 66 65 31

Öppettider

Fritidshemmet är öppet klockan 06.30-17.30.

Senast ändrad: