Fridhemsskolan

Bild på Fridhemsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Fridhemsskolan är belägen i de vackra omgivningarna där grönskan möter havet. Skolan har 455 elever från förskoleklass till årskurs 6. All personal på Fridhemsskolan arbetar tillsammans för trygghet, trivsel och hög måluppfyllelse.

Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och givetvis alltid är välkomna.

På grund av ett allvarligt smittläge avseende covid-19 i Skåne har grundskolenämnden beslutat att höstterminen ska avslutas 18/12 i Malmö stads grundskolor.

Information med anledning av coronaviruset

Fridhemsskolans information (pdf, 76.5 kB)

Senast ändrad: