$left
$middle

Kroksbäcks­skolan

Kroksbäcksskolan är en F-9 skola med cirka 550 elever varav 35 går i anpassad grundskola.

På Kroksbäcksskolan får alla elever möjlighet att lära sig maximalt utifrån sina individuella förutsättningar, genom en stöttande och utmanande samt trygg och tillitsfull skolgång, baserad på språkutvecklande undervisning.

Kroksbäcksskolan fritidshem

Vi har en målstyrd pedagogisk verksamhet där vi arbetar utifrån de sju förmågorna för fritidshemmet och en språkutvecklande pedagogik.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv