$left
$middle

Kontakta oss

Skoladministratör
Vera Lindberg
040-34 65 09
vera.lindberg@malmo.se

Rektor 7-9
Per Andersson
070 - 434 30 68
per.a.andersson@malmo.se

Biträdande rektor, Förskoleklass - årskurs 6
Andrea Cucarano
072 - 367 73 52
andreas.cucarano@malmo.se

Biträdande rektor, årskurs 7-9
Karin Boras
076 - 608 21 52
karin.boras@malmo.se

Biträdande rektor, grundsärskolan och fritidshemmen
Caroline Hansson
070 - 842 61 38
caroline.hansson12@malmo.se

Administrativ chef
Marie Johansson
0705 - 80 71 52
marie.johansson@malmo.se

Elevkoordinator (förskoleklass, låg- och mellanstadie)
Luljete Duraku
0701-40 65 04
luljete.duraku@malmo.se

Elevkoordinator (högstadie)
Fredrik Bergström
0721-76 56 10
fredrik.bergstrom@malmo.se

Skolsköterska
vakant
vid frågor kontakta rektor Per Andersson

Kurator (högstadiet och grundsärskolan)
Mikaela Hambert
0721-76 56 09
mikaela.hambert@malmo.se

Vikarierande kurator (förskoleklass, låg- och mellanstadie)
Anette Strand
0766-34 65 04
anette.strand@malmo.se

SYV
Besa Murati
0708-79 26 68
besa.murati@malmo.se

Vaktmästare
Michel Kizawi
0704-34 65 13
michel.kizawi@malmo.se