$left
$middle

Lindänge­skolan

Lindängeskolan är en grundskola i Lindängen, Malmö. Vi har cirka 700 elever i årskurs F–9. Vi har även kommunens största anpassad grundskola för årskurs 1–9 med cirka 75 elever, där det finns hemvist och fritidshem. Skolan har cirka 150 anställda.

Lindängeskolan – varje elevs bästa skola. Vi arbetar med elevens framsteg i fokus och rustar våra elever att finna sin unika egenart och utvecklas allsidigt till kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Ett av skolans mål är att skapa en lärandemiljö som präglas av trygghet, trivsel, glädje och fokus på lärande. Det anser vi som väsentligt för att eleverna ska kunna ta åt sig kunskap på bästa sätt. Värdegrundsarbetet på Lindängeskolan sker överallt och hela tiden. All personal på skolan arbetar för att dessa värden ska förmedlas och gestaltas.

Alla elever är allas elever!

Många av våra elever har sitt ursprung i andra länder och vårt arbetssätt präglas av öppenhet för allas olika kulturer. Arbetet med elevernas språkutveckling genomsyrar alla ämnen. Vi arbetar också fokuserat med att uppnå en ökad studiero för eleverna samt med deras delaktighet och engagemang.

Varmt välkommen till vår skola!

Lindängeskolans anpassad skola

Lindängeskolans anpassad skola är beläget i vackra omgivningar med närhet till Katrinetorpsgården och Lindängelunds rekreationsområde. Detta möjliggör att vi kan använda naturen som klassrum.

Skolbibliotek och IT på Lindängeskolan

Biblioteket är en viktig del i elevernas lärande och läsutveckling. Vår bibliotekarie Carina Persson har läsning med alla klasser från F-6.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv