Lindängeskolan

Bild på Lindängeskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Lindängeskolan är en F–9-skola med cirka 700 elever, varav cirka 75 elever tillhör grundsärskolan.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: 2021-03-11 14:34