$left
$middle

Lindängeskolan

Bild på Lindängeskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Lindängeskolan är en grundskola i Lindängen, Malmö. Vi har cirka 620 elever i årskurs F–9. Vi har även kommunens största grundsärskola för årskurs 1–9 med cirka 75 elever, där det finns hemvist och fritidshem. Skolan har cirka 150 anställda.

Skolan är belägen nära ett stort grönområde. Detta skapar möjlighet för aktiva raster och spontan rörelse.

Elevens framsteg i fokus

Lindängeskolan – varje elevs bästa skola. Vi arbetar med elevens framsteg i fokus och rustar våra elever att finna sin unika egenart och utvecklas allsidigt till kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Ett av våra mål här på skolan är att skapa en lärandemiljö som präglas av trygghet, trivsel, glädje och fokus på lärande. Det anser vi som väsentligt för att eleverna ska kunna ta åt sig kunskap på bästa sätt. Värdegrundsarbetet på Lindängeskolan sker överallt och hela tiden. All personal på skolan arbetar för att dessa värden ska förmedlas och gestaltas.

Alla elever är allas elever!

Många av våra elever har sitt ursprung i andra länder och vårt arbetssätt präglas av öppenhet för allas olika kulturer. Arbetet med elevernas språkutveckling genomsyrar alla ämnen. Vi arbetar också fokuserat med att uppnå en ökad studiero för eleverna samt med deras delaktighet och engagemang.

Varmt välkommen till vår skola!

Snabbval till skolans sidor