$left
$middle

Om Lorensborgsskolan

Lorensborgsskolan är en F–6-skola med cirka 400 elever. Skolan ligger nära stora grönområden, Stadionområdet och Pildammsparken. Vi är just nu i en expansionsfas och skolan har nyligen blivit utbyggd.

På Lorensborgsskolan arbetar vi för bästa kunskapsutveckling och bästa personliga utveckling för varje elev. Varje elev utvecklar sitt personliga ledarskap så att de med framgång och utifrån sitt bästa jag får en positiv och utvecklande skolgång och yrkesliv. Vi använder digitala verktyg för att få ett förädlingsvärde i undervisningen, för att föra in skolan i hemmet, för en ökad transparens och kollegialt lärande och för att få en rimlig arbetsbelastning. Vi prioriterar hälsofrämjande arbete.

sv