$left
$middle

Om Möllevångsskolan

Möllevångsskolan är en F–9-skola med cirka 400 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet.

På Möllevångsskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter då vi har en språklig mångfald hos eleverna. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten.

Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.

Språkutveckling

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära", står att läsa i LGR 11. Detta är utgångspunkten för den satsning på språkutveckling som nu genomförs på skolan. Att utveckla elevernas språk är en viktig utgångspunkt för all planering av de arbetsområden som eleverna har.

Mediateket - bestående av vårt bibliotek och vår datasal - har en verksamhet som vilar på tre ben - läslust, informationshantering och kultur. I Mediatekets verksamhet ingår också multimedial utbildning och arbete.

Skönlitteraturen har stor betydelse. I bokhyllorna på Möllevångsskolans bibliotek finns böcker på ett tiotal språk, förutom svenska och engelska.

Mål

Vi är övertygade om att elevernas kunskapsutveckling blir bättre om de förstår vad som är meningen att de ska lära sig och vad det är som sedan kommer att bedömas. Varje arbetsområde som startar på Möllevångsskolan har därför ett tydligt syfte. Lärarna kommunicerar med eleverna vilka mål arbetsområdet har, hur undervisningen kommer att gå till samt vad som kommer att bedömas.

Trygghet och trivsel

Skolans mål är att alla elever skall trivas och må bra, känna glädje, trygghet och utveckla en stark självkänsla.

Genom att arbeta konsekvent med olika kamratstödjande insatser och ett förebyggande arbete där eleverna är delaktiga i processen skapas möjligheter för ett positivt skolklimat.

Möllevångsskolan

Möllevångsskolan

Telefon:
040-34 77 12
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Friisgatan 34
sv