$left
$middle

Om Monbijouskolan

Monbijouskolan är den lilla skolan i hjärta av Malmö. Skolan har cirka 360 elever i åldrarna 6–12 år. Skolans litenhet ger en genuin och intim miljö. Hos oss är ingen anonym.

Malmö stads värdegrund och genusperspektivet ska genomsyra skolans verksamhet. Tematiskt arbetssätt är en av många pedagogiska metoder som vi arbetar med. Vi arbetar långsiktigt med hela barnets utveckling från förskoleklass till skolår 6. I förskoleklassen arbetar vi med språkutveckling enligt Bornholmsmodellen och i årskurs 1 fortsätter språkutvecklingsarbetet med "Lära läsa på talets grund" enligt Ulrika Leimars metod. I årskurs 2–6 lägger vi fokus på genrepedagogiken.

Återkommande traditioner som Monbijoufestivalen, julmarknad ger våra elever en känsla av sammanhang och tillhörighet.

Samverkan med föräldrarna sker vid utvecklingssamtal samt vid föräldramöten en gång per termin.

Senast ändrad: