$left
$middle

Om Neptuniskolan

Skolan ligger centralt med närhet till Malmös historiska stadskärna, Västra hamnen, Ribersborg och Slottsstaden. Skolbyggnaden är modern i sin arkitektur med stora luftiga lektionssalar och inredd med digital teknik som stödjer en tillgänglig lärmiljö. I anslutning till varje sal finns grupprum.

Neptuniskolan är en verksamhet som lägger extra fokus på att utveckla lärmiljön. Allt med fokus på att stärka den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön för att främja varje elevs inlärning och skapa varje elevs bästa skola.

Den fysiska lärmiljön handlar om till exempel klassrumsmöblering, utrustning och skyltar.
Den pedagogiska lärmiljön handlar såväl om hur undervisningen går till men också om hur elevernas digitala utrustning och digitala resurser kan ge dem stöd i skolarbetet.
Den sociala lärmiljön handlar om trygghet och tillit som all personal arbetar med för att skapa en trygg skola för alla elever på skolan.
Utvecklingsarbetet på skolan sker genom systematiskt uppföljning och till exempel kollegiala samtal med besök i varandras klassrum. På vår skola leds utvecklingsarbetet av våra förstelärare i samverkan med skolledning och elevhälsa.

Majoriteten av skolans elever är boende i närområdet. Neptuniskolan är skolan där vi bildar och fostrar dagens barn och ungdomar till att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter, framtidstro och en god hälsa. Tillsammans utvecklar vi förmågor som kommer behövas i framtiden och tillsammans tränar vi på sådant som är svårt och lär oss nya saker i ett lustfyllt lärande. Vi har goda relationer vilka leder till framgångsrik och effektiv undervisning.

Våra lärare är indelade i spårvisa arbetslag vilket innebär att lärarna i t.ex. arbetslag A ansvarar och undervisar de elever som går i klass 7a, 8a och 9a. Vår ambition med denna indelning är att eleverna ska känna sig trygga genom att ha ett begränsat antal vuxenkontakter och att lärarna i arbetslaget tar ett extra ansvar för dessa elever. Även om ”alla elever är allas elever” har varje klass två mentorer kopplade till sig med ett särskilt och riktat ansvar.

Neptuniskolan

Neptuniskolan

Telefon:
0721-76 51 37
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Solhöjdsgatan 1A
sv