$left
$middle

Örtagårdsskolan 7-9

Bild på Örtagårdsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Örtagårdsskolan är en F-9 grundskola och en 1-9 grundsärskola med ca 540 elever. Vi vill att alla elever ska lyckas i skolan genom att vara delaktiga i sitt eget lärande och att de ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga för att kunna nå sin fulla potential. Vi har ett litet högstadium med bara ett spår, dvs bara en klass i var årskurs.

Skolans profil på 7-9 är “Kultur och media” och detta bidrar till en lustfylld, kreativ och meningsfull undervisning där eleverna ges möjlighet att utveckla förmågor för en stark framtidstro. Vårt högstadium har ett nära samarbete med Latinskolan för att de tidigt ska vidga sina vyer.

Vår mångkulturella lärmiljö präglas av en språkutvecklande undervisning på hela skolan, i alla verksamheter. Ett nära samarbete mellan personal och skolledning gör att det blir tydligt för alla att vi arbetar i en gemensam och målmedveten riktning. Örtagårdsskolan samarbetar med flera aktörer såsom Drivkraft som erbjuder frukost, läxhjälp och mentorskap, Malbas och slutligen Kulturskolan. Sedan mars erbjuder vi även bokcirkel på fredagar i biblioteket.

Vi är en övningsskola vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Malmö Universitet och får flera studenter som gör sin praktik hos oss.

Vår ledstjärna är att Örtagårdsskolan ska vara, och är, varje elevs bästa skola.

sv