$left
$middle

Grundsärskola

På Örtagårdsskolan finns en grundsärskola, årskurs 1-9. Eleverna läser både enligt inriktning ämnen eller ämnesområden.

Karlavagnens fritidshem finns för barn under 12 år samt Tärnans (LSS) korttidstillsyn för barn över 12 år.

Studie- och yrkesvägledare som jobbar på Örtagårdsskolans grundsärskola heter Ingela Jönsson. Vid frågor kontakta henne via e-post Ingela.Jonsson16@malmo.se

sv