Grundsärskola

På Örtagårdsskolan finns grundsärskoleklasser med elever i årskurserna 1-9, med inriktning ämnen och ämnesområden.

Karlavagnens fritidshem finns för barn under 12 år samt Tärnans LSS hemvist för barn över 12 år.

Studie- och yrkesvägledaren som jobbar på Örtagårdsskolans grundsärskola heter Ingela Jönsson. Kontakta henne via e-post Ingela.Jonsson16@malmo.se

Senast ändrad: