$left
$middle

Inriktning Ämnen, Ämnesområden

På Örtagårdsskolans grundsärskola går idag ca 50 elever i årskurserna 1-9, indelade i inriktningarna ämnen och ämnesområden.
Grundsärskolans lärmiljö är anpassade utifrån elevernas behov och olika förutsättningar.

I inriktning ämnen läser eleverna samma ämnen som eleverna på grundskolan. Klasserna är mindre till antal elever och personaltätheten hög. Detta gör att undervisningen kan individ- och nivåanpassas utifrån var den enskilda eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.

I inriktning ämnesområden är fokus på undervisningen inom fem ämnesområden - kommunikation, vardagsaktivitet, verklighetsuppfattning, estetisk verksamhet samt motorik. Att arbeta med självständighet och kommunikation är viktiga inslag i undervisningen inom inriktning ämnesområden.

Förutom klassrummen har vi gemensamma lokaler som sinnesrum, bollrum, vattenlek rum och ADL-kök.

Välkommen till vår skola!

sv