$left
$middle

Om Österportskolan

Österportskolan är en skola mitt i centrum av Malmö med både närhet till kultur och parker. Vår skola har årskurserna F-6.

På Österportskolan är vår tro att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och där våra beslut alltid grundar sig utifrån elevernas bästa. Vårt arbete strävar mot att alla kan, vill och vågar. Vår organisation bygger på ett distribuerat ledarskap som bidrar till stort utrymme för varje medarbetare att vara delaktig och tidigt skapa sig eget ägarskap över sin arbetssituation.

På Österportskolan har vi:

  • Ca 570 elever
  • Hög andel behöriga och legitimerade lärare, grundlärare i fritidshem samt utbildade förskollärare.
  • En kommunikativ och kvalitativ skolledning som leder skolan tydligt och målinriktat utifrån Malmö stads vision ”Varje elevs bästa skola”.
  • Ämneslärarsystem
  • Interna fortbildningsinsatser med fokus utifrån skolans åtaganden, tex ledarskap, undervisningsstrukturer, lärmiljö etc.
  • En anrik skola med många lustfyllda och trevliga traditioner.
  • Ett gott arbetsklimat och ett himla härligt kollegium

Tillsammans skapar vi den bästa av skolor – så väl för våra elever som för våra medarbetare