$left
$middle

Österportskolans Fritidshem

På Österportskolan tror vi på ett nära samarbete mellan skolans pedagoger såsom lärare, pedagoger, förskollärare och elevassistenter för att främja helhetssynen på barns utveckling.

Vi arbetar aktivt med att förena omsorg och pedagogik. Vi tycker detta är viktigt för barnens fysiska , intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Tillsammans arbetar vi för en stimulerande, trygg, lärorik och rolig verksamhet.

Barnens självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. I gruppen lär de av varandra, stödjer varandra och utvecklar en social gemenskap. Det är även inom gruppen som sociala normer och regler prövas och utvecklas. Gruppen är ett viktigt forum där ett demokratiskt tänkande, jämställdhet och andra viktiga värdegrundsfrågor kan omsättas i konkret handling.
Tillsammans med andra barn och med skolans personal lär sig barnen att lösa och hantera konflikter på ett positivt sätt.
 
Österportskolan erbjuder fritidshem för alla elever mellan 6-12 år, med föräldrar som arbetar eller studerar, och som har behov av omsorg. Föräldern betalar enligt Malmö stads barnomsorgstaxa. Uppsägningstiden är två månader. På fritidshemmen finns möjlighet för barnen att göra sin läxa.
 
Våra öppettider är måndag — fredag kl 6:15 - 18.30.
Frukost serveras ca kl 07.30.

För att få fritidshemsplats gäller vissa regler.
Läs mer om tillämpningsföreskrifterna