$left
$middle

Om Pilbäckskolan

Pilbäckskolan i Tygelsjö är en 4–9-skola med drygt 550 elever. På fritidshemmet Pilbågen finns årskurserna 4–6.

På Pilbäckskolan driver vi ett intensivt arbete med värdegrundsfrågor och elevinflytande vilket resulterar i en god och positiv anda bland såväl barn som vuxna. Det är för alla parter viktigt att vistas i en trivsam arbetsmiljö präglad av arbetsglädje.

Vi lägger ned mycket kraft för att följa och stötta våra elever i deras utveckling mot att nå kunskapsmålen.