$left
$middle

Riseberga­skolan

Risebergaskolan är en F–6 skola med behörig och legitimerad personal som undervisar 430 elever fördelade på 17 klasser. Skolans historia sträcker sig tillbaka till 60-talet och har fått helt nya byggnader de senaste åren.

Skolan är placerad mitt i ett trivsamt villaområde, med två välplanerade skolgårdar som innehåller bollplaner och lekplatser samt närhet till Bulltoftas fantastiska rekreationsområde.

Vi ser vår verksamhet som en helhet och har nära samarbete mellan skolans alla delar där vi sätter elevens bästa i fokus. Arbetslagen är verksamhetens kärna, här möts pedagogerna som har gemensamma elever och utvecklar det individuella- och kollektiva lärandet. På vår skola är tillit och arbetsglädje en självklarhet vilket syns, hörs och känns i klassrum, på skolgård och i personalrum.

Risebergaskolans idé är att vi arbetar tillsammans för att möjliggöra att varje elev utvecklas så långt som möjligt. Lärandet på Risebergaskolan börjar här och nu, har inget tak och öppnar sig mot framtiden.

Om Risebergaskolan

Vår skola är en fantastisk plats för lärande och utveckling.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv