MaApps

När ditt barn skrivs in på Risebergaskolan får hen en chromebook och en inloggning på skolans nätverk och kan med hjälp av den även logga in på vår pedagogiska plattform, MaApps. MaApps är vårt digitala kommunikationsverktyg som används i undervisningen.

I MaApps kan vi kommunicera via e-post men också spara filer och dela arbeten med varandra. Elevernas inloggningsuppgifter till systemet delas ut av skolan när respektive elevgrupp planerar använda systemet i undervisningen.

Då MaApps bygger på Googles teknik använder vi www.google.se för att logga in på systemet.

Senast ändrad: