$left
$middle

Rosengårds­skolan F-6

Rosengårdsskolan är en F–9-skola i stadsdelen Rosengård i Malmö. Skolan har cirka 540 elever i åldrarna 6–15 år. Vår verksamhet omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola.

Pedagogerna på skolan arbetar i arbetslag. Vi har tre arbetslag på grundskolan, ett som arbetar med de yngsta eleverna F, ett som arbetar med årskurs 1-3, ett för årskurs 4-6. Fritidshemmet är integrerat i skolan.

Eleverna är indelade i klasser efter ålder och varje klass har en mentor som är ansvarig för kontakten med hemmet och utformningen av individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen.

Om Rosengårdsskolan F-6

Rosengårdsskolan är en F–6 skola i området Herrgården på Rosengård. På vår skola studerar circa 540 elever för sin framtid.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv