$left
$middle

Elevhälsan Rosengårdsskolan F-6

Hälsa och lärande går hand i hand. Att eleverna trivs och mår bra i skolan är en förutsättning för att de ska kunna lära sig och nå framgång. All personal på Rosengårdsskolan har ett ansvar för elevernas hälsa. Vi har ett elevhälsoteam som arbetar speciellt med våra elevers hälsa.

Elevhälsan omfattar alla elever och allt vi gör i skolan för att göra det möjligt för eleverna att få en god utbildning och en trygg arbetsmiljö. Elevhälsoteamet har tillsammans med familjen och skolans övriga personal ett särskilt ansvar för barn som har rätt till särskilt stöd.

Rosengårdsskolans Elevhälsoteam består av:
- Rektor
- Specialpedagoger
- Skolsköterska
- Kurator
- Psykolog