$left
$middle

Psykolog

Malmö stads skolor ska ha tillgång till psykolog. Förskolebarn har tillgång till psykolog genom barnhälsovården.

Många barn och ungdomar har i perioder behov av särskilt stöd för sin utveckling. Psykologen arbetar både med att utreda enskilda barn och att vara en resurs för personalen i skolan.

Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan.

Tystnadsplikt gäller för psykologer. I de fall där psykologen träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavaren först ge sitt samtycke.