$left
$middle

Föräldrar

Till vår skola är föräldrar alltid välkomna! När vi i skolan och hemmet samarbetar kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att barnen ska trivas och lyckas i studierna.

Vi vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i det som händer i skolan och i fritidshemmet. Därför informerar vi på olika sätt och bjuder in till möten där föräldrar och skolans personal kan träffas och diskutera gemensamma frågor. Skolan samarbetar med föräldrakommunikatörerna.

Vi informerar och bjuder in till dialog genom

  • Informationshäfte som delas ut när höstterminen börjar.
  • Informationsbrev som skickas hem med eleverna med information om delområde Herrgårdens skolor och förskolor.
  • Veckobrev från klasserna.
  • Månadsbrev från Fritids.
  • Föräldramöte i klassen minst en gång per termin.
  • Utvecklingssamtal med varje elev minst en gång per termin. Då ska elev, föräldrar och lärare tillsammans sätta upp mål för eleven och skriva en Individuell UtvecklingsPlan (IUP).
  • Öppet hus där eleverna visar sina arbeten.

Tveka inte att kontakta skolan om du undrar över något!