$left
$middle

Läxstöd

Vi har läxstöd för elever i årskurs 4-6 på onsdagar kl. 14.30- 16.00.

Vi har läxstöd för elever i årskurs 4-6 på torsdagar kl.
14.30- 16.00.

Vi erbjuder läxstöd för att öka elevernas möjligheter att nå målen och få goda betyg. Läxstödet är frivilligt och ligger utanför skoltid. Det kostar ingenting att ta del av läxstödet.

Rosengårdsskolan samarbetar med Drivkraft Läxhjälp. Läxhjälparna är frivilliga vuxna samt lärare från Rosengårdsskolan.