$left
$middle

Organisation

En rektor och tre biträdande rektorer leder och ansvarar för verksamheten på Rosengårdsskolan. Varje skolår arbetar i arbetslag.

Arbetslaget ansvarar gemensamt för respektive årskurs. De praktisk-estetiska lärarna och skolbibliotekarien samt fritidshemmet utgör egna arbetslag men ingår även i årskursernas arbetslag då de samverkar under skoltid.

All pedagogisk personal inklusive skolbibliotekarie träffas regelbundet i ämneslag och/eller på lärträffar, för diskussioner om hur verksamheten kan utvecklas. Syftet är att förbättra undervisningen och samarbetet och få en helhetssyn på eleverna som leder till ökad måluppfyllelse och högre betyg.