$left
$middle

Rosengårdsskolan F–6 Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.

Rosengårdsskolans fritidshem består av fem avdelningar som  tillsammans har drygt 150 barn. Vi  arbetar för att barnen ska känna sig trygga och välkomna. Tyngdpunkten i vårt arbete ligger på att träna den sociala kompetensen. Det gör vi till exempel genom skapande arbete, lek och spel, idrott och utflykter.

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har  barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.

Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. I Malmö finns fritidshem i både enskild och kommunal regi. De kommunala är kopplade till de olika skolorna.

Vem har rätt till plats i fritidshem?

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Rätt till plats på fritidshem kan också finnas för den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation.

Blankett för att ansöka om fritidshemsplats.

Blankett för uppsägning av fritidshemsplats.