Fritidshem

Skolan på Ön erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass till årskurs 3. Skolan på Öns fritidshem har sina lokaler i samma byggnad som skolan och erbjuder barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamhetens innehåll är varierande och utgår från barnens behov och intressen. Vi förenar omsorg med pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Våra öppettider: 6.45 - 17.30

Frukost serveras 7.00 - 7.45 (Vid frukost lämna senast 7.30 så eleven hinner äta i lugn och ro)

Grupper

Skolan på Öns fritidshem har tre fritidshemsavdelningar för elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

Närheten till vattnet och båttrafiken över Sundet har inspirerat och fått ge namn åt de rum och avdelningar där fritids bedriver sin verksamhet; 

Bryggan åk 3,

Kaptenen åk 1-2,

 Piraten F-klass.

Under loven är däremot alla avdelningarna sammanslagna.

Våra mål är gemensamma med skolans. Vi lägger stor vikt vid utevistelse och lek samt att tillgodose barnens fantasi och kreativitet.

Verksamheten

Vi arbetar utifrån läroplanen och våra prioriterade utvecklingsområden.
Vi arbetar aktivt med elevinflytande och ansvar samt elevens lärmiljö.

För att tillgogose elevernsa önskemål, intressen och behov erbjuder vi en innehållsrik verksamhet:

  • IKT- värdegrundarbete
  • Studiebesök som följer en röd tråd  mellan skola och fritids.
  • Idrottsliga aktiviteter som skridsko, bad, bowling och idrott
  • Kulturella inslag som besök på museer, konsthallen och aktuella teaterföreställningar
  • Rekreation.
  • Skapande verksamhet som dans, bild, slöjd och drama

Senast ändrad: